Omställning

Under mina år på TRR Trygghetsrådet förstärktes insikten om hur viktigt det är att ständigt utvecklas och arbeta med sitt eget varumärke. Jag har erfarenhet av människor på alla nivåer och många olika organisationer.

Bland de människor jag mött finns både individer med motivation för sin framtid och andra som hamnat i kläm och tappat riktningen. Det sista påverkar omgivning i form av arbetsgivare, vänner och familj men i allra högsta grad dem själva. Ibland behövs omtag både hos individ och organisation.

Jag jobbar med individens potential. Tillsammans hittar vi både motivation och en ny väg mot en ny karriär.

 

Kurser/utbildningar

Jag håller kurser i personlig utveckling och
varumärkesbyggande.Share |