Personalutveckling

Detta är min hjärtefråga! Om vi varje dag gick till jobbet och kände att vi gjorde vårt allra bästa, utvecklades samt lärde oss något nytt och därigenom bidrog till framgången i organisationen. Då skulle organisationerna få ut det bästa möjliga av sina medarbetare, växa sig starka och utveckla samhället. Det här är den goda cirkeln!

Genom grupputveckling, ledarskapsutveckling och personalutveckling kan jag hjälpa er att skapa den goda cirkeln.

Jag samarbetar med Cardell Consulting som utvecklat Red Matters®. Ett koncept där vi arbetar med hållbart växande och ständig förnyelse.

Processer är t ex

  • Möten, vi sitter i möten ca 25% av vår tid. Vad vill du att dina medarbetare ska känna eller åstadkomma på ett möte, frustration och rapportering eller energi och samverkan?
  • Kulturscanning, istället för en medarbetarenkät som sorteras in och glöms bort efter varje år använder vi kulturscanning som ger insikt om kulturen i företaget och därmed också motivation till förändring och utveckling.
  • Teameffektivitet, genom fokus på utveckling och lärande skapas en vilja att bidra och ta ansvar både för sig själv/teamet och organisationen. Vi implementerar självlärande och självutvärderande processer såsom årliga teamutvecklingssamtal.

Red Matters

Gemensamt för alla är kommunikation och kultur. I RM® strävar man efter balans mellan kultur och struktur genom detta skapas en  hållbar utveckling.

Läs mer på www.cardellconsulting.seShare |