Executive coaching

Med individuell coaching kan du hitta ett tydligare ledarskap för dig själv och dina medarbetare. Processen ger dig möjlighet att medvetandegöra dina styrkor, utveckla dina drivkrafter och hitta ett förhållningssätt där du enklare löser problem och konflikter.

Coachingens syfte är att frigöra din potential. Det gör jag genom att koppla ihop dig med dina kunskaper, värderingar, motivation och mål. Detta knyter vi till handling. Du har alla de svar du behöver inom dig, eller så vet du var du kan hämta dem. Coaching gör denna process tydlig. Samtidigt är coachen en person som gör dig som utövare ansvarig för de mål du ställt upp och ser till att du kopplar dem till inlärning och handling.

Exempel på resultat av coaching

  • Nytt sätt att tänka och agera
  • Bättre förmåga att sätta och uppnå mål
  • Bättre förmåga till problemlösning
  • Högre stresshanteringsförmåga
  • Bättre ledarskap
  • Personalutvecklande, större eget ansvar skapar smidighet och styrka hos medarbetarna
  • Bättre självinsikt och självtillit
  • Bättre balans och livskvalitet
  • Ökad motivation och energi

Jag arbetar enligt ICFs etiska riktlinjer och är utbildad diplomerad Leapfrog coach på ACC-nivå. ICF är den största kvalitetssäkrande organisationen gällande coachutbildningar på internationell nivå. Professionalitet och strikt konfidentialitet är en självklarhet för mig.

Läs mer på www.icfsverige.seShare |